Bilgisayar Mühendisliği

Tam Zamanlı Öğretim Üyeleri

Tam Zamanlı Öğretim Üyeleri

Muhittin Gökmen
Profesör (Bölüm Başkanı)

Muhittin Gökmen, 1982 yılında İ.T.Ü Elektrik Elektronik Fakültesi, Elektronik ve Haberleşme Bölümü’nden mezun oldu. 1984'de M.E.B. yurtdışı doktora bursundan yararlanarak A.B.D.'ye gitti. University of Pittsburgh'tan 1985'de master derecesi, 1990'da Bilgisayarla Görü (Computer Vision) alanında doktora derecesi aldı. 1995’de aynı üniversitede doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı. 1992'de İ.T.Ü. Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalında, Yardımcı Doçent olarak göreve başlamış ve 1993'de Doçent, 1999'da Profesör ünvanlarını almıştır. 2001-2004 yılları arasında  İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi Dekanı, sonrasında Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı olarak idari görevlerde bulunmuştur.  Görüntü İşleme ve bilgisayarla görü konularında ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlar yapmış, konferanslar düzenlemiş ve bilimsel dergilerde hakemlik yapmıştır. İ.T.Ü'de Bilgisayarla Görü ve Görüntü İşleme Laboratuvarı'nı, İ.T.Ü Yazılım Geliştirme  Merkezi'ni ve İ.T.Ü. Çoğulortam (Multimedia) Merkezi'ni kurmuş ve yönetmiştir.  2004 yılında İTÜ Arıteknokent’te öğretim üyeleri tarafından kurulan ilk şirket olan Divit şirketini kurmuş, 2012 yılında TTGV tarafından verilen Üniversite Sanayi işbirliğinde en başarılı tez ödülü, 2016’da Arıtekonekent tarafından verilen Beetech Fikri ve Sinai Haklar birincilik ödülünü almıştır.  2014 yılında MEF Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerinin kuruluş çalışmalarında yer alan Muhittin Gökmen, 2015 yılından itibaren MEF Üniversitesinde, Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü olarak görev yapmaktadır. 
 

Araştırma Alanları: Bilgisayarla Görü, Görüntü İşleme,  Örüntü Tanıma, Çoğul-ortam, Trafik Video Analizi, Yüz Tanıma
E-posta: muhittin.gokmen@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 00 00
Website Kişisel Web Sitesi
   
Doktora: Pittsburgh Üniversitesi, Elektrik Müh.,1990.
Yüksek Lisans: Pittsburgh Üniversitesi, Elektrik Müh., 1986. İTÜ, Elektronik ve Haberleşme Müh. Böl, 1984.
Lisans: İTÜ, Elektronik ve Haberleşme Müh. Böl, 1982.


 


 

Adem Karahoca
Profesör

Adem Karahoca, lisans derecesini 1993 yılında İTÜ Matematik Mühendisliği Bölümünden almıştır. Yüksek lisans ve doktora derecelerini İÜ Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği Yazılım Anabilim Dalından sırası ile 1995 ve 1998 yıllarında almış ve 1999 yılında Yardımcı Doçent olarak atanmıştır. 1999 yılı sonunda İş-Tim Telekom A.Ş.’de katma değerli projeler yöneticisi olarak görev almıştır. Bu dönemde Churn ve Fraud Management konularında büyük veri tabanları ile ilk çalışmalarını başarı ile tamamlamıştır. “Hukuki Konular Veri Ambarını” başarı ile hayata geçirip,  2001 yılında kıdemli proje yöneticisi olarak atanmıştır. 2002 Eylül ayında Yardımcı Doçent olarak Bahçeşehir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde atanmıştır. 2008 Yılında Yönetim Bilişim Sistemleri alanından Doçent derecesini alıp Yazılım Mühendisliği Bölümünde göreve başlamıştır. 2013 haziranında profesör olarak atanmıştır. 2019 Eylül ayına kadar Bahçeşehir Üniversitesi Yazılım mühendisliği bölümünde görev almıştır. Dr. Karahoca prestijli akademik dergi ve kitaplarda yazarlık ve editörlükler yapmıştır. Yüzden fazla yüksek lisans öğrencisi, 5 adet doktora öğrencisi yetiştirmiştir. 

Araştırma Alanları: Veri Madenciliği, Sağlık Bilişimi, Uzaktan Eğitim Uygulamaları ve Eğitim Tasarımı, İnsan Bilgisayar Etkileşimi
E-posta: karahocaa@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 00 00
Website  
   
Doktora: İstanbul Üniversitesi, Bilgisayar Bilimleri Müh.,1998.
Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi, Bilgisayar Bilimleri Müh., 1995.
Lisans: İstanbul Üniversitesi, Matematik Müh., 1993.


 


 

İlker Bekmezci
Profesör

İlker Bekmezci lisans derecesini 1994 yılında Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden almıştır. Yüksek lisans dercesini aynı bölümde 1998 yılında tamamlamıştır. Kablosuz Algılayıcı Ağlar ile Askeri Gözetleme konulu doktora tezini 2008 yılında yine Boğaziçi Ünversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde başarı ile bitirmiştir. 2010 yılında Yardımcı Doçent ve 2014 yılında Doçent ünvanı almıştır. Kariyeri boyunca birçok akademik idari görevde de yer alan İlker Bekmezci’nin çeşitli bilimsel dergilerde birçok yayını bunmaktadır. TÜBİTAK’ın ve diğer bazı devlet kurumlarının birçok akademik araştırma projlerinde yer alan Dr. Bekmezci, Ekim 2018 tarihinden itibaren MEF Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde doçent unvanı ile çalışmalarını sürdürmektedir.
 

Araştırma Alanları: Kablosuz Ağlar, Kablosuz Algılayıcı Ağlar, IoT.
E-posta: bekmezcii@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 00 00
Website: Kişisel Web Sitesi
   
Doktora: Boğaziçi Üniversitesi, Bilgisayar Müh., 2008.
Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Bilgisayar Müh., 1998..
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Bilgisayar Müh., 1994. 

Şuayb Ş. Arslan (İzinli)
Doç. Dr. Öğretim Üyesi

Şuayb Ş. Arslan lisans derecesini yüksek onurla 2006 yılında İstanbul Bogaziçi Üniversitesinden aldı. Daha sonra, yüksek lisans derecelerini Amerika Birleşik Devletlerindeki (ABD) Kaliforniya Üniversitesi, San Diego (UCSD) da 2009 ve 2012 yıllarında tamamladı. Ayrıca 2009 yılı yazında,  Boston’da bulunan MERL araştırma enstitüsünde “veri bölütlendirme ve takip” üzerine çalışmalarda bulundu. 2011 ve 2015 yılları arasında, ABD’deki Quantum Corporation ARGE bölümünde, teyp ve disk sistemleri için sinyal işleme merkezli çalışmalar yürüttü.  Bu esnada IBM, Zurich ve HP, Bristol takımları ile gelecek nesil yüksek kapasiteli teyp format ve sistemleri üzerine çalışma fırsatı buldu.  2015-2016 akademik döneminin farklı zamanlarında, kısa süreli  davetli akademisyen rolüyle Fransadaki  Nantes üniversitesinde bulunan Polytech IRCCyN Araştırma enstitüsünde çalışma fırsatı buldu.  Kendisi şu anda Massachusetts Institute of Technology'de misafir akademisyen olarak çalışmaktadır. İlgilendiği araştırma alanları  veri depolama ve iletişimi için sinyal işleme ve kodlama teknikleri, yazılım tabanlı bulut depolama sistem tasarımları ve dağıtık parallel mimariler olarak sayılabilir.  Yüksek lisans araştırma konuları daha çok veri depolama ve iletişimi için kodlama, kablosuz iletişim teknikleri  ve randımanlı imge ve video kaynak kodlaması ve aktarımı olarak sayılabilir. Şuayb Ş. Arslan uluslararası araştırma kuruluşları olan IEEE ve Sigma Xi’ye üyedir.

 

Araştırma Alanları: Sinirbilim, sayısal iletişim ve data depolama sistemleri için sinyal işleme ve kanal kodlama teknikleri. Dağıtık paralel mimariler. Kablosuz iletişim ve verimli imge ve video kaynak kodlaması ve iletimi
E-posta: suayb.arslan@mef.edu.tr (sarslan@mit.edu)
Tel: +90 212 395 00 00
Website Kişisel Web Sitesi
   
Doktora: UCSD, Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği, 2012
Yüksek Lisans: UCSD, Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği, 2009
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, 2006.


 

Şeniz Demir
Dr. Öğretim Üyesi 
Şeniz Demir, lisans derecesini 2000 yılında Marmara Üniversitesi ve yüksek lisans derecesini 2003 yılında Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden aldı. Doktora derecesini ise 2010 yılında Delaware Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü'nde tamamladı. Doktora tezinde doğal dil üretimi ve görme engelli bireyler için dil tabanlı destek teknolojileri üzerine çalışmalar yürüttü. Doktora çalışmaları ile CIS Frank A. Pehrson Lisansüstü Öğrenci Başarı Ödülüne ve Delaware Üniversitesi Tez Bursuna layık görüldü. 2011-2017 yılları arasında TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi’nde uzman ve başuzman araştırmacı olarak görev yaptı. Bu süreçte Türkçe doğal dil işleme ve metin analizi üzerine çalışmalarda bulundu. Dr. Demir, Eylül 2017 tarihinden itibaren MEF Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde yardımcı doçent olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Araştırma Alanları: Doğal Dil Üretimi/İşleme, Erişilebilirlik Sistemleri, Destekleyici Teknolojiler, Diyalog Sistemleri, Yapay Zeka, Derin Öğrenme
E-posta: seniz.demir@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 00 00
Website Kişisel Web Sitesi
   
Doktora: Delaware Üniversitesi, Bilgisayar Bilimleri, 2010
Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği, 2003
Lisans: Marmara Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği, 2000


 


 

Tuna Çakar
Dr. Öğretim Üyesi 

Tuna Çakar, lisans derecesini 2004’de Sabancı Üniversitesi Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik Programı’nda tamamladı. Lisans bitirme tezini pertürbasyon tekniği kullanarak proteinlerin 3-boyutlu modellenmesi üzerine yaptı. 2009 yılında Boğaziçi Üniversitesi Bilişsel Bilimler Programı’nda yüksek lisans derecesini tamamladı. Yüksek lisans tezini deri iletkenliği ve nabız ölçüm yöntemlerini kullanarak duygulanım süreçlerini anlamak üzerine yaptı. Doktora derecesini ODTÜ Enformatik Enstitüsü Bilişsel Bilimler Bölümü’nde tamamlamıştır. Doktora tezinde insanlardaki aynılık değer yargılarıyla ilgili karar verme süreçlerinin matematiksel, nörofizyolojik ve biometrik ölçüm yöntemlerine dayanan modellerle anlaşılması üzerine yaptı. Dr. Tuna Çakar hali hazırda uygulamalı nörobilim alanında sektöre yönelik ve akademik projelerde aktif olarak çalışmaktadır. Şubat 2016'dan beri MEF Üniversitesi bünyesinde çalışmaktadır.​

 

Araştırma Alanları: Veri analizi, Makine Öğrenme, Algoritma geliştirme, Karar-verme süreçleri, Yapay Zeka, Derin Öğrenme, Uygulamalı Nörobilim
E-posta: cakart@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 00 00
   
Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilişsel Bilimler, 2015
Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Bilişsel Bilimler, 2009
Lisans: Sabancı Üniversitesi, Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik, 2004 

Buse Yılmaz
Dr. Öğretim Üyesi

Buse Yılmaz, lisans ve yüksek lisans derecelerini 2009 ve 2011 yıllarında Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden aldı. Doktorasını 2016 yılında Özyeğin Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden aldıktan sonra bölümde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Dr. Yılmaz, 2016-2018 yılları arasında Bradley Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği bölümü, Virginia Tech'te doktora sonrası araştırmacı olarak görev yaparken lisans düzeyinde de ders verdi. 2018’de Türkiye’ye geri döndükten sonra 2020 yılına kadar Koç Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırmacı olarak görev yaptı. 2020-2022 yılları arasında İstinye Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü’nde yardımcı doçent olarak görev yapan Dr. Yılmaz, 2022 güz dönemi boyunca bölüm başkanlığı ve yapay zeka anabilim dalı başkanlığı görevlerini yürüttü ve MEF Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde yarı zamanlı öğretim üyesi olarak ders verdi. 2023 yılından itibaren de MEF Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde tam zamanlı öğretim üyesi olarak görev yapmakta.

Araştırma Alanları: Yüksek başarımlı hesaplama, Derleyiciler, Makine öğrenmesi
E-posta: yilmazbuse@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 37 19
Website Kişisel Web Sitesi
   
Doktora: Özyeğin Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği, 2016
Yüksek Lisans: Yeditepe Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği, 2011
Lisans: Yeditepe Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği, 2009


 

Araştırma Görevlileri

Ayşenaz Ezgi Ergin
Araştırma Görevlisi

Ayşenaz Ezgi Ergin, lisans eğitimini 2019 yılında Mef Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı. Lisans bitirme tezinde, dağıtık dosya sistemleri üzerinde veri korunması üzerine çalıştı.  2019 yılından beri İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisans eğitimini sürdürmektedir. 2019 yılından beri MEF Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.

Araştırma Alanları: Dağıtık Sistemler, Veri Güvenliği, Paralel Hesaplama
E-posta: erginay@mef.edu.tr
Tel: +90 (212) 395 36 13
   
Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Lisans: MEF Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, 2019 

Mustafa Ersen
Araştırma Görevlisi

Mustafa Ersen, lisans eğitimini 2009 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde ve yüksek lisans eğitimini 2012 yılında aynı üniversitenin Bilgisayar Bilimleri Bölümü'nde tamamladı. Yüksek lisans tezinde, Rube Goldberg makineleri benzeri bulmacalardan oluşan bir bilgisayar oyunundaki nesneler arasındaki uzam-zamansal ilişkilerden yararlanılarak bu nesnelerin birbirleriyle etkileşimlerinin sonlu durum makineleri şeklinde öğrenilmesi ve öğrenilen yapının aynı nesneleri barındıran yeni bulmacaların çözümünde plan üretilirken kullanımına yönelik bir çıkarsama sistemi geliştirdi. Bu çalışması "Learning Behaviors of and Interactions Among Objects Through Spatio–Temporal Reasoning" başlığıyla IEEE Transactions on Computational Intelligence and AI in Games isimli dergide yayınlandı. 2010 - 2018 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2019 yılından beri MEF Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.

Araştırma Alanları: Yapay Zeka, Bilişsel Robotik, Robotla Görü
E-posta: ersenm@mef.edu.tr
Tel: +90 (212) 395 36 13
Website: Kişisel Web Sitesi
   
Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Bilimleri, 2012
Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği, 2009
  

 
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız, sildiğimiz ve engellediğimiz ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikası sayfasını okuyunuz.
x