Bilgisayar Mühendisliği

Ders Planı ve Önşartlar

Müfredat ve Ders Bilgileri

Lisans Ders Programı

MEF Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Programı, bilgisayar donanımı ve yazılımı konularını dengeli şekilde içeren, öğrenciye bilgisayar mühendisi olarak sağlam bir mesleki formasyon kazandırmayı hedefleyen bir programdır. Programın ilk yılında, ağırlıklı olarak temel bilimler dersleri verilmekte, öğrencilere bilgisayar mühendisliği konuları genel olarak tanıtılmakta, programlamaya giriş dersleri verilmektedir. İkinci yıl temel mühendislik dersleri ve bilgisayar mühendisliğinin zorunlu temel derslerinden bazılarını alacaklardır. İkinci yıl sonunda öğrenciler, staj yaparak bilgilerini firmalarda uygulama olanağı elde edeceklerdir. Üçüncü yıl öğrenciler ağırlıklı olarak tasarım dersleri alacaklar, yıl sonunda yapacakları stajda mezun bir mühendise yakın sevideki tasarım  becerilerini kullanabileceklerdir. Dördüncü sınıfta ağırlıklı olarak öğrencinin belli bir uzmanlık alanında yetkinleşmesine olanak sağlayacak seçmeli dersler, bitirme ödevi ve insan ve toplum bilimi dersleri yer alacaktır. 

Lisans Ders Programı
 
Ders Kodu Ders Adı AKTS Kredi Önkoşul
1. Dönem        
COMP 100 Introduction to Computer Engineering 3 2  
COMP 109 Computer Programming (Java) 6 4  
MATH 115 Calculus I 7 4  
PHYS 103 Physics I 6 3 PHYS 103L (Co-requisite)
PHYS 103L Physics I Lab 2 1 PHYS 103 (Co-requisite)
ENG 101 English for Academic Purposes I 4 2  
TURK 111 Turkish Language and Literature I 2 1  
  30 17  
         
2. Dönem        
COMP 110 Object-Oriented Programming (JAVA) 6 4 COMP 109
MATH 108 Discrete and Combinatorial Mathematics 5 3  
MATH 116 Calculus II 7 4 MATH 115
PHYS 104 Physics II 6 3 PHYS 104L (Co-requisite)
PHYS 104L Physics II Lab 2 1 PHYS 104 (Co-requisite)
ENG 102 English for Academic Purposes II 4 2 ENG 101
  30 17  
         
3. Dönem        
COMP 201 Data Structures and Algorithms 6 4 COMP 109
COMP 205 Systems Programming 6 4 COMP 109
EE 203 Digital Systems Design 6 4  
MATH 211 Linear Algebra 6 3  
HISTR 211 Principles of Ataturk and History of the Turkish Republic I 2 1  
ENGR 301 Technical Report Writing and Presentation 4 2 ENG 102
  30 18  
         
4. Dönem        
COMP 204 Programming Studio 6 3 COMP 110
COMP 206 Computer Architecture 6 3 EE 203
COMP 200 Computer Engineering Practice I 2 1  
MATH 224 Probability and Statistics for Engineering 6 4  
EE 212 Electrical and Electronic Circuits 6 4  
HISTR 212 Principles of Ataturk and History of the Turkish Republic II 2 1  
TURK 112 Turkish Language and Literature II 2 1  
  30 17  
         
5. Dönem        
COMP 303 Analysis of Algorithms 6 3 COMP 201
COMP 305 Database Management Systems 6 3 COMP 110
MATH 213 Differential Equations 7 4  
MATH 321 Automata Theory and Formal Language 6 3  
  Required HUM/SOC 100-Level Component 5 3  
  30 16  
         
6. Dönem        
COMP 302 Software Engineering 6 3 COMP 201
COMP 304 Operating Systems 6 3  
EE 306 Microprocessors 7 3.5 EE 203
EE 204 Signals and Systems 6 4  
ECON 112 Economics for Engineering 5 2  
  30 15.5  
         
7. Dönem        
COMP 491 Senior Design Project I 6 3  
COMP 421 Computer Networks 6 3 COMP 110
  COMP Elective 5 3  
  COMP Elective 5 3  
  Free Elective 5 3  
HUM 300 Engineering Ethics 3 2  
  30 17  
         
8. Dönem        
COMP 492 Senior Design Project II 7 4 COMP 491
COMP 399 Computer Engineering Practice II 2 1  
  COMP Elective 6 3  
  COMP Elective 5 3  
  Engineering Elective 5 3  
ENTR 400 Business Skills and Entrepreneurship 5 3  
  30 17  
Toplam  240 134.5  


Seçmeli dersler

Öğrenciler bilgisayar mühendisliği formasyonu için almaları gereken zorunlu derslere ek olarak, açılacak 15 seçmeli derste kendi ilgi alanlarına göre ders seçebilecek, kendi seçecekleri bu alanda derinlemesine bilgi sahibi olma olanağı elde edeceklerdir. Böylece öğrenci, yapay zeka, bilgisayar ağları, paralel programlama, bilgisayarla görü, çoğul-ortam, gömülü sistemler, yazılım mühendisliği alanlarında dersler seçebileceklerdir. Seçmeli dersler, öğrencilerimizin belli bir alanda daha derinlemesine bilgi sahibi olarak mezun olmasını ve bu alanda faaliyet sürdüren firmalarda veya akademik birimlerde daha başarılı çalışmalar yapabilmesini  sağlayacaktır.

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı AKTS Kredi Önkoşul
COMP 428 Human Computer Interaction 6 3  
COMP 450 Artificial Intelligence 6 3  
COMP 451 Introduction to Natural Language Processing 6 3  
COMP 452 Huawei Low Code Application Development 6 3  
COMP 454 Theory of Computation 6 3  
COMP 462 Introduction to Machine Learning  6 3  
COMP 464 Web Programming and Internet Technologies 6 3  
COMP 465 Fundamentals of Quantum Computing 6 3  
COMP 466 Business Intelligence 6 3  
COMP 468 Introduction to Internet of Things  6 3  
COMP 472 Parallel and Distributed Systems 5 3  
COMP 482 Computer Vision 6 3 COMP 201
COMP 490 Introduction to Information and Coding Theory 6 3  
ENGR 452 Engineering Project Management 6 3  


Staj

MEF Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği programındaki öğrenciler, mesleki bilgi ve deneyimlerini artırmak, mezuniyet sonrası çalışma ortamlarıyla öğrencilikleri sırasında tanışmak için firmalarda toplam 8 hafta sürecek 2  staj yapacaklardır. İkinci yıl sonunda yapılacak 4 haftalık stajı, 3. yıl sonunda yapılacak 4 haftalık staj izleyecektir. Staj ile ilgili daha detaylı bilgileri Staj Bilgileri sayfasında bulabilirsiniz.


Önşart Diyagramı


DERS AÇIKLAMALARI 

COMP 100 Introduction to Computer Engineering (2+0+0) 2 ECTS 3
(Bilgisayar Mühendisliğine Giriş)
Bu ders Bilgisayar Mühendisliğinin bazı temel yönlerine bir giriş sağlar. Aşağıdaki konular ele alınmaktadır: Bilgisayar Mühendisleri için istihdam fırsatları, Bilgisayar Mühendisliğinde Araştırma alanları. , MEF'de Bilgisayar Mühendisliği Programında verilen dersler, Python'da Programlamaya Giriş ve bilgi işlem sistemleri.
 
COMP 109 Computer Programming (Java) (3+0+2) 4 ECTS 6
(Bilgisayar Programlama (Java))
Bu ders kapsamlı bir bilgisayar programlama anlayışı sağlar. Aşağıdaki konular ele alınmaktadır: Bilgisayarların ve bilgisayar programlamanın temelleri; değişkenler ve veri türleri; kontrol akışı ve koşullu ifadeler; fonksiyonlar; döngüler; yöntemler ve hata ayıklama; tek ve çok boyutlu diziler.
 
MATH 115 Calculus I (4+0+0) 4 ECTS 7
(Diferansiyel ve İntegral Hesap I)
Bu ders, tek değişkenli fonksiyonun bazı temel yönleri, trigonometrik fonksiyonlar, limit, bir fonksiyonun sürekliliği, tek değişkenli fonksiyonun farklılaşması, bir fonksiyonun uç noktası, ortalama değer teoremi, L'Hospital kuralı, ters türev ve belirsiz integral, belirli integraller, analizin temel teoremi, belirli integralin uygulamaları, üstel ve logaritmik fonksiyon, ters trigonometrik fonksiyonlar, hiperbolik fonksiyonlar ve tersleri, entegrasyon teknikleri.

 
PHYS 103 Physics I (3+0+0) 3 ECTS 6
(Fizik I)
Bu ders çoğunlukla temel fiziğin mekanik kısmı ile ilgili konuları içerir. Bu konular; önemli rakamlar, birimler ve birim analizi, vektörler, tek boyutta hareket, çok boyutlu hareket, Newton Yasaları ve uygulamaları, iş ve kinetik enerji, potansiyel enerji ve enerjinin korunumu, momentum ve momentumun korunumu, katı cisimlerin dönüşü ve dinamik dönme hareketi.
Eşkoşul: PHYS 103 L

PHYS 103 L  Physics I Lab. (0 + 0 + 2) 1 ECTS 2
(Fizik I Laboratuvarı)
Bu laboratuvar dersi mekanikle ilgili deneyleri içerir. Bu derste işlenen laboratuvar deneyleri, uygun aletler kullanılarak zaman, süre ve kuvvet ölçümüne dayanmaktadır. Bu ölçümler, hareket halindeki nesnelerin hızını, hızını, ivmesini ve süresini belirlemek için kullanılır. Fizik kanunları yardımıyla, teorik yaklaşımlardan elde edilenlerle karşılaştırılarak bu ölçümlerden sonra bazı fiziksel büyüklükler belirlenir.
Eşkoşul: PHYS 103

ENG 101 English for Academic Purposes I (2+0+0) 2 ECTS 4
(Akademik İngilizce I)
Bu dersin amacı, öğrencilere lisans eğitimlerinde başarılı olmaları için gerekli akademik becerileri kazandırmaktır. Bu kurs, akademik bir bağlamda İngilizcenin kullanımını teşvik etmek için entegre bir yaklaşımla konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerilerini kullanır. Kurs, akademik İngilizceye bir giriş sağlayacak ve öğrencilerin akademik bir ortamda çeşitli konuları ele alırken daha özgüvenli, bağımsız ve deneyimli İngilizce yazarlar ve konuşmacılar olmalarına yardımcı olacaktır.

TURK 111 Turkish Language and Literature I (1+0+0) 1 ECTS 2
(Türk Dili ve Edebiyatı I)
Dilin tanımı ve özellikleri, dil-kültür, dil-cinsiyet, dil-coğrafya, dil-milliyet ilişkisi, dilin doğuşu, dillerin sınıflandırılması, dil türleri, Türkçenin tarihsel gelişimi, Türkçenin ses ve şekil özellikleri, anlatım birimleri, atasözleri deyimler, Türk dilinin karşılaştığı sorunlar, noktalama işaretleri, yazım kuralları, anlatım bozuklukları gib ikonulşarı ele alır. 

COMP 110 Object-Oriented Programming (JAVA) (3+0+2) 4 ECTS 6
(Nesne Yönelimli Programlama (Java))
Bu ders, nesneler, sınıflar, kalıtım, çok biçimlilik, dinamik bağlama gibi nesne yönelimli programlama yaklaşımının temellerini ve bu kavramların Java programlama dili kullanılarak uygulanmasını kapsar.
Önkoşul: COMP 109

MATH 108 Discrete and Combinatorial Mathematics (3+0+0) 3 ECTS 5
(Ayrık ve Kombinatorik Matematik)
İşlenecek konular arasında küme teorisi, matematiksel tümevarım, ilişkiler ve fonksiyonlar, temel sayma ve olasılık, özyineleme ve tekrarlama ilişkileri, grafik teorisi ve ağaçlar ve ilgili algoritmalar, algoritma karmaşıklığı ve modüler aritmetik bulunmaktadır.

MATH 116 Calculus II (4+0+0) 4 ECTS 7
(Diferansiyel ve İntegral Hesap II)
Kutupsal koordinatlar, analitik geometri, sonsuz diziler ve seriler, Taylor serileri, vektörler, çok değişkenli fonksiyonlar, kısmi türevler ve uygulamaları, gradyan ve yönlü türev, iki değişkenli fonksiyonların ekstremumları, çoklu integraller ve uygulamaları.
Önkoşul: MATH 115

PHYS 104 Physics II (3+0+0) 3 ECTS 6
(Fizik II)
Bu ders elektromanyetizma ile ilgili konuları tartışır. Bu derste işlenen konular; elektrik yükü ve kuvveti, elektrik alanı; Gauss yasası, elektrik potansiyeli, kapasitans ve dielektrikler, akım, direnç ve elektromotor kuvvetleri, DC devreleri, manyetik alanlar ve kuvvetler, manyetik alan kaynakları, elektromanyetik indüksiyon, endüktans ve devre salınımları, elektromanyetik dalgalar.
Eşkoşul: PHYS 104 L

PHYS 104 L Physics II Lab. (0+0+2) 1 ECTS 2
(Fizik II Laboratuvarı)
Bu laboratuvar dersi elektromanyetizma ile ilgili konuları içerir. Bu derste kapsanan laboratuvar deneyleri, uygun aletler kullanılarak akım, manyetik alan ve potansiyel farklılıkların ölçülmesine dayanmaktadır. Bu araçlar, direnç, güç, endüktans ve kapasitans gibi bazı elektriksel parametreleri belirlemek amacıyla kullanılır. Manyetik alan sensörleri kullanılarak çeşitli geometrilere sahip iletkenlerin etrafındaki manyetik alan ölçülerek akım-manyetik alan ilişkileri elde edilir. Kaynaktan uzaklığa olan manyetik alan gücünün bağımlılığı da çıkarılır.
Eşkoşul: PHYS 104

ENG 102 English for Academic Purposes II (2+0+0) 2 ECTS 4
(Akademik İngilizce II)
Bu dersin amacı, öğrencilere lisans eğitimlerinde başarılı olmaları için gerekli akademik becerileri kazandırmaktır. Bu kurs, akademik bir bağlamda İngilizcenin kullanımını teşvik etmek için entegre bir yaklaşımla konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerilerini kullanır. Kurs, İngilizce 101'de geliştirilen becerilerin ince ayarını yapacak ve öğrencilerin argümanları daha da geliştirmelerine ve özellikle akademik materyalleri sunarken daha özgüvenli, bağımsız ve deneyimli İngilizce konuşmacıları olmalarına yardımcı olacaktır.
Önkoşul: ENG 101
 
COMP 201 Data Structures and Algorithms (3+0+2) 4 ECTS 6
(Veri Yapıları ve Algoritmalar)
Bu ders listeler, yığınlar, kuyruklar, yığınlar, ağaçlar ve hashing gibi veri yapılarının temellerini kapsar. Bu kavramların uygulanması Java programlama dili kullanılarak gerçekleştirilir.
Önkoşul: COMP 109

COMP 205 Systems Programming (3+0+2) 4 ECTS 6
(Sistem Programlama)
Bu ders, programların makine düzeyinde gösterimi, program bağlama ve sistem düzeyinde I/O gibi sistem programlama kavramlarının temellerini kapsar. Bu kavramların uygulanması, UNIX tabanlı ortamda C programlama dilinde gerçekleştirilmiştir.
Önkoşul: COMP 109

EE 203 Digital Systems Design (3+0+2) 4 ECTS 6
(Sayısal Sistemler Tasarımı)
Bu ders, mantık tasarımı ve dijital bilgisayarlar gibi modern dijital sistemlerin temel yapı taşlarını tanıtır. Kursun üç aşaması vardır. Karnough Haritalarına dayalı minimizasyon / optimizasyon tekniklerini içeren sayı sistemleri, Boole cebri, kombinasyonel mantıkla başlıyoruz. İkinci aşama, flip-flopları, sayaçları ve temel bellek öğelerini içeren sıralı mantığı dikkate alır. Bu tür temel sıralı blokları kullanarak, sonlu durum makineleri tasarlayacağız. Üçüncü aşama, yazmaçları ve basit bir bilgisayar tasarımını içerir. Ders boyunca, doğruluk tabloları, zamanlama diyagramları ve durum diyagramları gibi farklı temsiller tartışılacaktır. Bu ders, öğrencilerin tasarım yazılımları ve devre tahtaları kullanarak dijital entegre devre teknolojisi ile uygulamalı deneyim kazanmaları beklenen eşlik eden bir laboratuar bileşenine sahiptir.

MATH 211 Linear Algebra (3+0+0) 3 ECTS 6
(Lineer Cebir)
Bu ders aşağıdaki konuları kapsayarak doğrusal cebir hakkında genel kavramlar sağlar: Doğrusal denklem ve matris sistemleri, Gauss eliminasyonu, matris cebiri, bir matrisin tersi, temel matrisler, LU-çarpanlara ayırma, bir kare matrisin determinantı, determinantların özellikleri , Cramer kuralı, vektör uzayları, alt uzaylar, doğrusal bağımsızlık, taban ve boyut, taban değişimi, iç çarpım uzayları, ortonormal taban, doğrusal dönüşümler, doğrusal dönüşümlerin matris gösterimleri, özdeğerler ve özvektörler, köşegenleştirme.
 
HISTR 211 Principles of Ataturk and History of the Turkish Republic I (1+0+0) 1 ECTS 2
(Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi)
Bu ders Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde başlayan modernleşme sürecini, Atatürk devrimini ve laik ulus-devletin kuruluşunu incelemektedir. Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemindeki aydınlanma hareketi ve Osmanlı aydınlarının bıraktığı siyasal düşünce mirası üzerinde durulacak ve neden-sonuç ilişkilerinin kurulması için bir bütün olarak modernleşme tarihi tanıtılacaktır. Yeni bir devletin kurulması, padişahın iradesi yerine halkın iradesine hakim bir cumhuriyet, erken Cumhuriyet dönemi reformları, Atatürk devriminin temel ilkeleri incelenecektir. Bu dersin amacı, öğrencilere Türk siyasi tarihi hakkında sağlam bir temel sağlamaktır.

ENGR 301 Technical Report Writing and Presentation (2+0+0) 2 ECTS 4
(Teknik Rapor Yazma ve Sunma)
Bu ders öğrencilere teknik raporlar, öneriler, posterler, makaleler ve kısa raporlar gibi mühendislik dokümantasyon türlerine odaklanarak bilimsel yazı ve uygun alıntıları tanıtacaktır. Öğrenciler ayrıca iş ve elektronik medya iletişim faaliyetlerine aşina olacaklar. Yazılı ödevler, poster hazırlama ve sözlü sunum ile sözlü, yazılı ve grafiksel veri sunma becerileri geliştirilecek ve değerlendirilecektir.
Önkoşul: ENG 102

COMP 204 Programming Studio (2+0+2) 3 ECTS 6
(Programlama Atölyesi)
Bu ders öğrencilerin bilgisayar programlama yoluyla problem çözme becerilerini geliştirmelerini amaçlamaktadır. Bir problem verildiğinde, öğrencilerden uygun yöntem ve araçları kullanarak bir çözüm üretmeleri, analiz ettikleri, tasarladıkları projeyi planlamaları beklenir. ürettikleri yazılımı uygular ve test eder. Kurs etkinlikleri, öğrencilerin ekip çalışmasını ve sunum becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacaktır.
Takımlar oluşturduktan sonra öğrenciler en az 3 farklı proje üzerinde çalışacaklar. Her ekip, projeyi başarıyla tamamlamak için uygun yöntem ve araçları belirler ve uygular. Her projenin tamamlanmasından sonra ürettikleri tüm dokümantasyonları içeren bir rapor sunacaklar ve sınıfta bir sunum yapacaklar.
Önkoşul: COMP 110

COMP 206 Computer Architecture (3+0+0) 3 ECTS 6
(Bilgisayar Mimarisi)
Bu ders bilgisayar organizasyonu ve mimarisi, işlemci tasarımı, ana bellek ve giriş / çıkış aygıtlarının temellerini tanıtır. Aynı zamanda, programların kavramını makine talimatları dizisi olarak anlamayı da içerir; montaj dili ve makine dili arasındaki ilişkiyi anlamak; assembly dillerini kullanarak programlar yazmak; üst düzey derlenmiş diller ve derleme dilleri arasındaki ilişkiyi anlamak; tamsayı işlenenlerle aritmetik ve mantıksal işlemleri anlama; kayan noktalı sayı sistemlerini ve işlemlerini anlama; veri yolunu ve denetleyici tasarımlarını anlamak; önbellek yapılarını ve sanal hatıraları anlama; temel ardışık düzen kavramlarını anlama ve uygulama ve dal tahmini ve çok çekirdekli uygulamalar gibi gelişmiş mikro mimari kavramları hakkında bilgi edinme.
Önkoşul: EE 203

COMP 200 Computer Engineering Practice I (0+0+0) 1 ECTS 2
(Bilgisayar Mühendisliği Stajı I)
Bu ders, bir şirkette mühendislik pratiği yaparak, mühendislerin profesyonel çalışma ortamını gözlemleyerek, şirketin projelerinde aktif olarak yer alarak bilgisayar mühendisliği kavramlarının uygulamalarını tanıtır.

MATH 224 Probability and Statistics for Engineering (4+0+0) 4 ECTS 6
(Mühendislik için Olasılık ve İstatistik)
Bu ders, olasılık teorisine ve mühendisliğe uygulamalarına kapsamlı bir giriş sağlar. Aşağıdaki konular kapsanmaktadır: olasılık tanımı ve kuralları; rastgele değişkenler ve belirsizlik, beklenen değer, varyans ve olasılık dağılımının standart sapması; ayrık olasılık dağılımları: Bernoulli, Binom, geometrik ve Poisson dağılımları; sürekli olasılık dağılımları: düzgün, üstel ve normal dağılımlar; çok değişkenli olasılık dağılımları, kovaryans ve korelasyon; tanımlayıcı istatistikler; örnekleme ve örnekleme dağılımları; tahmin ve güven aralığı; hipotez testi; basit regresyon.

EE 212 Electrical and Electronic Circuits (3+0+2) 4 ECTS 6
(Elektrik ve Elektronik Devreleri)
Bu ders, ikinci sınıf öğrencilerine elektrik devrelerinin temel bileşenlerini ve özelliklerini ve elektrik devrelerini analiz etmek için kullanılan matematiksel teknikleri tanıtmayı amaçlamaktadır. Dersin içeriği, temel devre bileşenlerini ve bunların akım-gerilim özelliklerini, devre teoremlerini ve denklemlerini, DC devre analiz tekniklerini, İşlemsel kuvvetlendiricileri; kavramlar ve uygulama örnekleri, RC, RL devrelerinin zaman alanı analizi, frekans alanında bir devre analizi, frekans alanındaki devrelerin güç ve enerji tüketimini bulma ayrıca Yarı iletken temelleri: kavramlar ve yarı iletken bileşenler, Bipolar bağlantı transistörü ( BJT); fiziksel yapı ve çalışma modları, anahtar olarak BJT, MOSFET; yapısı ve çalışma modları, anahtar olarak MOSFET. Teorik dersler laboratuar çalışmaları ile birleştirilecektir.

HISTR 212 Principles of Ataturk and History of the Turkish Republic II (1+0+0) 1 ECTS 2
(Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II)
Bu ders, Kurtuluş Savaşı Zaferinden sonra modern Türkiye'nin doğuşunu incelemektedir. Siyasi, sosyal ve kültürel alanlardaki devrimleri ve Atatürk devriminin temel ilkelerini inceler. Öğrencinin yeni Cumhuriyet'in ve yeni oluşturulan kurumların kuruluş sürecini öğrenmesi amaçlanır. Tek partili dönemden çok partili hayata geçiş, Demokrat Parti Dönemi, 27 Mayıs ve 12 Eylül askeri müdahaleleri ve yakın Türk siyasi tarihi hakkında bilgi verilmektedir. Bu ders öğrencilere yakın tarihin bu önemli dönüm noktaları hakkında yorum yapma yeteneği kazandırmayı amaçlamaktadır.

TURK 112 Turkish Language and Literature II (1+0+0) 1 ECTS 2
(Türk Dili ve Edebiyatı II)
Bilgilendirici yazı türleri (köşe yazısı, makale, röportaj, eleştiri, deneme, günlük, hafıza, seyahat, mektup, hayat hikayesi, otobiyografi); kurgusal türler (hikaye, roman, tiyatro); metinde konu, mesaj, üslup, anlatım biçimleri ve düşünce geliştirme yolları; bilimsel makale / araştırma raporu, kaynakça ve dipnot kuralları; sözlü anlatım türleri; noktalama işaretleri, yazım kuralları, ifade bozuklukları; Türk dilinin karşılaştığı sorunlar.
 
COMP 303 Analysis of Algorithms (3+0+0) 3 ECTS 6
(Algoritma Analizi)
Bu ders, Algoritma Analizinin bazı temel yönlerine kapsamlı bir giriş sağlar. Aşağıdaki konular kapsanmaktadır: Giriş, matematiksel temeller; asimptotik analiz; nüksler; sıralama algoritmaları, birleştirme sıralaması, yığın sıralaması; rastgele algoritmalar, Hashing, arama, İkili arama Ağaçları, 2-3 Ağaç, Kırmızı ve Siyah ağaçlar, Binom Yığınları; Fibonacci Yığınları
Bir hesaplama problemi verildiğinde, (a) problemi çözmek için bir algoritma bulmak, (b) algoritmanın problemi doğru bir şekilde çözdüğünü kanıtlamak, (c) problemi daha hızlı çözemeyeceğimizi kanıtlamak ve (d) algoritmayı gerçeklemek. Ders, faydalı algoritmik tasarım tekniklerini ve algoritmaları analiz etme yöntemlerini inceleyerek bu konulara odaklanır.
Prerequisite: COMP 201
 
COMP 305 Database Management Systems (3+0+0) 3 ECTS 6
(Veritabanı Yönetim Sistemleri) 
Bu kurs, Veritabanı Yönetiminin bazı temel yönlerine kapsamlı bir giriş sağlar. Aşağıdaki konular ele alınmaktadır: Veritabanı kavramları. İlişkisel model, ilişkisel cebir, sorgular. Uygulama geliştirme. Veritabanı tasarımı, normalleştirme, varlık-ilişki modeli. Eşzamanlılık, işlemler.
Önkoşul: COMP 110
 
MATH 213 Differential Equations (4+0+0) 4 ECTS 7
(Diferansiyel Denklemler)
Bu ders, sıradan diferansiyel denklemleri tanıtır, çözüm yöntemlerini tartışır ve vektör değerli fonksiyonları tanıtır. birinci mertebeden lineer diferansiyel denklemlerin dönüşümleri ve sistemleri. Vektör değerli fonksiyonlar, vektör değerli fonksiyonların diverjansı ve rotasyoneli ve geometrik uygulamaları.
 
MATH 321 Automata Theory and Formal Language (3+0+0) 3 ECTS 6
(Biçimsel Diller ve Otomatlar Kuramı)
Bu ders, hesaplama teorisinin temellerini kapsar: temel grafik teorisi, giriş ayrık matematik, düzenli diller, sonlu durum makineleri, aşağı itmeli otomata, düzenli ifadeler, bağlamdan bağımsız gramerler, Turing makineleri, karar verebilirlik, indirgenebilirlik, zaman karmaşıklığı
 
COMP 302 Software Engineering (3+0+0) 3 ECTS 6 
(Yazılım Mühendisliği)
Bu ders, Yazılım Mühendisliğinin bazı temel yönlerine kapsamlı bir giriş sağlar. Kursun yoğun içeriği, süreç modelleri, proje yönetimi, yazılım analizi ve tasarımı, yazılım testi ve bakımı gibi yaygın Yazılım Mühendisliği konularının geniş bir görünümünü sunar.
Önkoşul: COMP 201
 
COMP 304 Operating Systems (3+0+0) 3 ECTS 6
(İşletim Sistemleri)
Bu kurs, İşletim Sistemlerinin bazı temel yönlerine kapsamlı bir giriş sağlar. Aşağıdaki konular ele alınmaktadır: Giriş, tarih. Süreçler: temel kavramlar, eşzamanlı süreçler, karşılıklı dışlama, süreç yönetimi, zamanlama yaklaşımları. Deadlock ve deadlock önleme yaklaşımları. Bellek yönetimi: bölümleme, sayfalama, ilgili yöntemler, sanal bellek. Giriş çıkış. UNIX ve diğer örnek işletim sistemleri.

EE 306 Microprocessors (3+0+1) 3.5 ECTS 5 
(Mikroişlemciler)
Bu ders, bilgisayar ve mikroişlemci tabanlı sistemlere kapsamlı bir giriş sağlar. Aşağıdaki konular ele alınmaktadır: İkili sayı sistemi, Giriş / çıkış Arabirimi, kesintili I/O, doğrudan bellek erişimi ve yönetimi, mikroişlemci mimarisi; son teknoloji mikro işlemcilerle sistem tasarımı.
Prerequisite: EE 203
 
EE 204 Signals and Systems (4+0+0) 4 ECTS 6
(İşaretler ve Sistemler)
Bu ders, sürekli zamanlı ve ayrık zamanlı sinyal ve sistemlerin kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını sağlar. Aşağıdaki konular kapsanmaktadır: temel kavramlar: doğrusallık, kararlılık; sürekli zamanlı ve ayrık zamanlı sinyallerin zaman ve frekans analizi; Fourier Serileri, Fourier Dönüşümü, Laplace Dönüşümü, Ayrık Fourier Dönüşümü, z-Dönüşümü; Örnekleme.
 
ECON 112 Economics for Engineering (2+0+0) 2 ECTS 5
(Mühendislik için Ekonomi)
Ders, ekonominin temel kavramlarını tanıtır. Ders içeriği, ekonominin temel örgütlenme biçimi olarak algılanan piyasa mekanizmalarının analizi ile başlar. Ardından, hükümet politikalarının ve düzenlemelerin rolü analizlere dahil edilir. Firma davranışı ve sektörün organizasyonu daha ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Makro ekonomik değişkenlerin uzun vadeli ve kısa vadeli dinamikleri incelenir. Analiz edilen teorik kavramlar, ampirik veriler yardımıyla eleştirel olarak gözden geçirilir. Ders, seçilen özel konularda sunulan yöntemlerin uygulamaları ile sona erer.
 
COMP 491 Senior Design Project I (0+6+0) 3 ECTS 6 
(Tasarım Projesi I)
Kapsamlı bir tasarım süreci sağlar. Bu dersi alan öğrenci tarafından aşağıdaki görevler gerçekleştirilir: Problem tanımlama, proje grubu oluşturma, proje planlama: maliyet, çaba, süre ve kaynak tahmini, Gantt şeması, fizibilite çalışması, risk analizi, literatür araştırması, çözüm yöntemlerinin karşılaştırılması ve bir çözüm, analiz, tasarım, geliştirme ve proje testi. Dönem sonunda proje raporunu hazırlamak ve sunum yapmak.
 
COMP 421 Computer Networks (3+0+0) 3 ECTS 6
(Bilgisayar Ağları) 
Bu ders, Bilgisayar ağlarının temel yönlerine kapsamlı bir giriş sağlar. İşlenecek konular arasında veri iletişim kavramları, katmanlı ağ modelleri (OSI referans modeli, TCP / IP ağ mimarisi), farklı anahtarlama teknikleri, ağ tıkanıklığı, ağ topolojileri, IP ve Mac adresleme, çeşitli ağ türleri (LAN, MAN, WAN ve Kablosuz ağlar) ve protokoller.
Ön koşul: COMP 110
 
HUM 300 Engineering Ethics (2+0+0) 2 ECTS 3
(Mühendislik Etiği)
Genel sorunları ve temel etik ilkelerini, farklı sektörlerdeki mesleklerin karşılaştığı etik sorunları öğrenmek; mesleklerin, özellikle mühendislerin sorunlara ve farklı çözümlerin sonuçlarına yönelik tutumları.
 
COMP 492 Senior Design Project II (0+8+0) 4 ECTS 7 
(Tasarım Projesi II) 
COMP 491 Bitirme Tasarım Projesi I'in halefidir ve kapsamlı bir tasarım süreci sağlar. Bu dersi alan öğrenci tarafından şu görevler gerçekleştirilir: literatür taraması, çözüm yöntemlerinin karşılaştırılması ve çözümün seçilmesi, projenin analizi, tasarımı, geliştirilmesi ve test edilmesi. Dönem sonunda proje raporunu hazırlamak ve sunum yapmak.
Önkoşul: COMP 491
 
COMP 300 Computer Engineering Practice II (0+0+0) 1 ECTS 2 
(Bilgisayar Mühendisliği Stajı II)
Bu ders, bir şirkette mühendislik pratiği yaparak, mühendislerin profesyonel çalışma ortamını gözlemleyerek, şirketin projelerinde aktif olarak yer alarak bilgisayar mühendisliği kavramlarının uygulamalarını tanıtır.
 
ENTR 400 Business Skills and Entrepreneurship (3+0+0) 3 ECTS 5
(İşletme Becerileri ve Girişimcilik)
Kurs, temel olarak öğrencilere yeni girişimler yaratma ve büyütme deneyimini tanıtmanın yanı sıra gerçek hayattan örnekleri analiz ederek ve yeni kurulan şirket kurucularla yüz yüze görüşerek yeni girişimlerin zorluklarını başlatmanın yaratıcı yollarını bulmaya odaklanır. Kurs boyunca öğrenciler, yeni bir ürün, hizmet veya süreç hakkında kendi fikirlerine odaklanarak "sıfırdan bir start-up nasıl başlatılacağı" konusunda bireysel veya gruplar halinde çalışacaklar ve başlangıç fikirlerini kullanarak sunmayı öğrenecekler. Bir iş modeli tuvali. Dönem sonunda, sınıfta bu fikirleri ortaya koymak için sunumlar yapacaklar. Girişimcilik, çok çeşitli disiplinlerden gelen öğrenciler için bir kariyer fırsatı olduğundan, ders İşletme öğrencileriyle sınırlı olmayacaktır. Bunun yerine, işletme ile ilgili kavramlar hakkında temel bilgilere sahip olan öğrenciler derse katılabilecektir.
 

Seçmeli Dersler
 
COMP 428 Human Computer Interaction (2+0+2) 3 ECTS 6
(İnsan-Bilgisayar Etkileşimi)
Bu ders insan-bilgisayar etkileşimi üzerine giriş niteliğinde bir derstir. İnsan-bilgisayar etkileşimi, bilgisayar bilimi veya psikoloji hakkında daha önceki herhangi bir bilgiyi önceden varsaymaz. Sınıf, insan-bilgisayar etkileşimi içindeki üç geniş başlık kategorisini kapsar: (a) insanlar ve bilgisayarlar arasındaki etkileşimin ilkeleri ve özellikleri; (b) kullanıcı merkezli sistemleri tasarlama ve değerlendirme teknikleri; ve (c) insan-bilgisayar etkileşiminde en son araştırma ve geliştirmenin mevcut alanları.

COMP 450 Artificial Intelligence (2+0+2) 3 ECTS 6
(Yapay Zeka)
Bu ders, Yapay Zekanın bazı temel yönlerine kapsamlı bir giriş sağlar. Aşağıdaki konular ele alınmaktadır: Giriş, Akıllı aracılar, Arama algoritmaları, A * arama ve sezgisel yöntemler, kısıtlama tatmin problemleri, Oyun ağaçları, Bilgi gösterimi, Öğrenme: pekiştirmeli öğrenme, Karar ağaçları, evrimsel yöntemler, Yapay Sinir Ağları, Algılar, Derin Öğrenme vb.

COMP 451 Introduction to Natural Language Processing (3+0+0) 3 ECTS 6 
(Doğal Dil İşlemeye Giriş)
Bu ders, doğal dil işlemenin temellerini kapsar: morfolojik analiz, sözdizimsel analiz, ayrıştırma, dil modelleri, anlambilim, pragmatik analiz ve değerlendirme. Ayrıca, konuşma parçası etiketleme, kelime anlamındaki belirsizliği giderme, diyalog sistemleri, dil oluşturma, metin sınıflandırma, özetleme ve soru yanıtlama gibi bazı NLP konuları ve algoritmaları da ele alınmaktadır.

COMP 454 Theory of Computation (3+0+0) 3 ECTS 6
(Hesaplama Kuramı)
Biçimsel dil ve otomat tipleri ve özyinelemeli sıralanabilen dillerin gözden geçirilmesi, hesaplama modelleri ve hesaplanabilirlik, karar verilebilirlik ve indirgenebilirlik, hesaplama teorisinde ileri konulara giriş, zaman ve bellek karmaşıklığı, hesaplaması zor problemler, karmaşıklık teorisinde ileri konulara giriş.
 
COMP 462 Introduction to Machine Learning (3+0+0) 3 ECTS 6 
(Yapay Öğrenmeye Giriş)
Bu ders makine öğrenimi yaklaşımlarının temellerini kapsar: Denetimli öğrenme, denetimsiz öğrenme, regresyon yöntemleri, aykırı değer tespiti, özellik analizi, doğrulama ve değerlendirme.

COMP 464 Web Programming and Internet Technologies (3+0+0) 3 ECTS 6 

(Web Programlama ve Internet Teknolojileri)
Bu ders, İnternetin tüm temel bileşenlerinin temellerini kapsar. Ders iki bölüm altında işlenecektir: Teori ve Uygulama. Teori bölümü aşağıdaki konuları kapsar: İki katmanlı istemci sunucu mimarisi; Model-Sunum-Kontrol (MVC) mimarisine sahip üç katmanlı mimarlar; Java sunucu uygulamaları ve JSP gibi web sunucuları ve web sunucusu uzantıları; Servis odaklı mimari ve bileşenler, web servisleri, anlamsal web; İnternet protokolleri (HTTP, SOAP); Bulut Bilişim.
Uygulama bölümünde, öğrenci HTML, CSS, JavaScript gibi istemci tarafı web teknolojilerini uygulayacak ve verimli, ölçeklenebilir ve güvenli veritabanı destekli web sitelerinin nasıl tasarlanıp uygulanacağına aşina olacaktır.
 
COMP 465 Fundamentals of Quantum Computing (3+0+0) 3 ECTS 6 
(Kuantum Hesaplama Temelleri)
Bu ders Kuantum Bilgi Bilimi ve Hesaplamanın temellerini araştırıyor. Aşağıdaki önemli konular ele alınmaktadır: süperpozisyon, dolanma, kuantum ışınlaması ve ölçüm teorisi. Ders, klasik hesaplamayı kuantum hesaplama ile birkaç örnekle inceleyecek ve karşılaştıracaktır. Ayrıca, öğrencilere bu yeni gelişen alanda uygulamalı bir deneyim sağlamak için IBM’in bulutta bulunan gerçek kuantum bilgisayarlarını kullanma ödevleri vermeyi planlıyoruz. Kursun sonuna doğru, birkaç kuantum algoritması ve Kuantum Makine Öğrenimi (QML) gibi gelecekteki eğilimler hakkında ayrıntılar vereceğiz. Ek olarak, bazı felsefi sorular ve Kuantum hesaplamanın çeşitli araştırma alanlarına etkisi tartışılacaktır.

COMP 466 Business Intelligence (3+0+0) 3 ECTS 6
(İş Zekası)
Bu dersin amacı, öğrencilere toplu verileri kullanarak nasıl öngörü elde edeceklerini anlamalarını sağlamaktır. Sorgulama, veri ambarı tasarımı, şemaları anlama, raporlama katmanı, veri madenciliği ve veri görselleştirme tamamlanacak ve uçtan uca çözümle ilgili bilgiler aktarılacaktır.

COMP 468 Introduction to Internet of Things (3+0+0) 3 ECTS 6 
(Nesnelerin İnternetine Giriş)
Bu ders, IoT ile ilgili fonksiyonları tasarlamak üzeredir. Kursta IoT kavramlarını tartışacağız ve Nesnelerin İnternetini oluşturan 'şeyler', nesneler arasındaki bağlantı, bulut yapısı ve katma değerler dahil olmak üzere bir IoT yapısının tüm bileşenlerini inceleyeceğiz. Ayrıca siber güvenlik ve gizlilik sorunlarını inceleyecek ve IoT'nin işinizdeki süreçleri nasıl optimize edebileceğini ve verimliliği nasıl artırabileceğini vurgulayacağız.
 
COMP 472 Parallel and Distributed Systems (3+0+0) 3 ECTS 5 
(Paralel ve Dağıtık Sistemler)
Bu derste, verilerin hesaplama ve depolama yönleri dahil olmak üzere dağıtılmış ve paralel sistemler hakkında giriş materyallerinin bir listesini ele alacağız. Çok çekirdekli, çok iş parçacıklı ve MP ve MPI gibi çok bilgisayarlı programlama modellerinin temellerini, hizmet modelleri, ağ oluşturma, dağıtılmış / paralel dosya sistemleri ve arama, eşzamanlılık, tutarlılık ile ilgili çeşitli dağıtılmış sistem algoritmalarını öğreneceğiz. kullanılabilirlik ve hata toleransı. Ayrıca, canlı kilitler ve kilitlenmeler gibi dağıtılmış sistemlerin ortak sorunlarını da ele alacağız ve bazı modern çözümleri araştırmaya çalışacağız. Zaman izin verirse, bulut bilgi işlem ve bulut depolama kavramları gibi gelişmiş konuları öğrenmek için de zaman vereceğiz.
 
COMP 482 Computer Vision (3+0+0) 3 ECTS 6
(Bilgisayarla Görü)
Bu kurs, Bilgisayarla Görme'nin bazı temel yönlerine kapsamlı bir giriş sağlar. Aşağıdaki konular ele alınmaktadır: Giriş, Görüntü oluşumu, kamera parametreleri, ön işleme, evrişim, bölütleme, kenar ve köşe algılama, SIFT, Parametre tahmini, RANSAC, görüntü birleştirme, binoküler stereo, görüntü anlama ve nesne tanıma, Derin Öğrenme.
Önkoşul: COMP 201
 
COMP 490 Introduction to Information and Coding Theory (3+0+0) 3 ECTS 6 
(Bilgi ve Kodlama Kuramına Giriş)
Bu ders, verimlilik ve yüksek hata toleransı için veri sıkıştırma ve veri korumanın arkasındaki temel matematiksel ilkeleri tanıtacaktır. Bilgi teorisi, giriş düzeyinde entropi, karşılıklı bilgi, kanal kapasitesi, kaynak ve kanal kodlama kavramlarını öğrenmeye ayrılacaktır. Temel Gauss ve bazı ayrık simetrik kaynak ve kanal modelleri dikkate alınacaktır. Veri sıkıştırma ve veri aktarımının temel sınırları, bu sınıfta tanıtılan teknikler kullanılarak incelenecektir. Ders ayrıca Huffman gibi pratik kodlama algoritmaları ve kodlama ve kod çözme algoritmalarının detayları ile standart deterministik ve olasılıksal blok kodların tasarlanmasını da kapsayacaktır.

ENGR 452 Engineering Project Management (3+0+0) 3 ECTS 6 
(Mühendislik Proje Yönetimi)
Bu ders, vaka çalışmaları ve senaryo tabanlı öğrenmeyi kullanarak BT uzmanının gözünden proje yönetimi çerçevesini inceler. Konular, PMI tanımlı proje yönetimi bilgi alanlarını, proje yaşam döngülerini ve çeşitli organizasyonel tasarımlar içinde uygulamayı içerir.

 

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız, sildiğimiz ve engellediğimiz ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikası sayfasını okuyunuz.
x