Bilgisayar Mühendisliği

Tam Zamanlı Öğretim Üyeleri

Tam Zamanlı Öğretim Üyeleri

Muhittin Gökmen
Profesör (Bölüm Başkanı)

Muhittin Gökmen, 1982 yılında İ.T.Ü Elektrik Elektronik Fakültesi, Elektronik ve Haberleşme Bölümü’nden mezun oldu. 1984'de M.E.B. yurtdışı doktora bursundan yararlanarak A.B.D.'ye gitti. University of Pittsburgh'tan 1985'de master derecesi, 1990'da Bilgisayarla Görü (Computer Vision) alanında doktora derecesi aldı. 1995’de aynı üniversitede doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı. 1992'de İ.T.Ü. Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalında, Yardımcı Doçent olarak göreve başlamış ve 1993'de Doçent, 1999'da Profesör ünvanlarını almıştır. 2001-2004 yılları arasında  İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi Dekanı, sonrasında Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı olarak idari görevlerde bulunmuştur.  Görüntü İşleme ve bilgisayarla görü konularında ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlar yapmış, konferanslar düzenlemiş ve bilimsel dergilerde hakemlik yapmıştır. İ.T.Ü'de Bilgisayarla Görü ve Görüntü İşleme Laboratuvarı'nı, İ.T.Ü Yazılım Geliştirme  Merkezi'ni ve İ.T.Ü. Çoğulortam (Multimedia) Merkezi'ni kurmuş ve yönetmiştir.  2004 yılında İTÜ Arıteknokent’te öğretim üyeleri tarafından kurulan ilk şirket olan Divit şirketini kurmuş, 2012 yılında TTGV tarafından verilen Üniversite Sanayi işbirliğinde en başarılı tez ödülü, 2016’da Arıtekonekent tarafından verilen Beetech Fikri ve Sinai Haklar birincilik ödülünü almıştır.  2014 yılında MEF Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerinin kuruluş çalışmalarında yer alan Muhittin Gökmen, 2015 yılından itibaren MEF Üniversitesinde, Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü olarak görev yapmaktadır. 
 

Araştırma Alanları: Bilgisayarla Görü, Görüntü İşleme,  Örüntü Tanıma, Çoğul-ortam, Trafik Video Analizi, Yüz Tanıma
E-posta: muhittin.gokmen@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 00 00
Website http://www.muhittingokmen.com/
   
Doktora: Pittsburgh Üniversitesi, Elektrik Müh.,1990.
Yüksek Lisans: Pittsburgh Üniversitesi, Elektrik Müh., 1986. İTÜ, Elektronik ve Haberleşme Müh. Böl, 1984.
Lisans: İTÜ, Elektronik ve Haberleşme Müh. Böl, 1982.

 


 

İlker Bekmezci
Doç. Dr. Öğretim Üyesi 

İlker Bekmezci lisans derecesini 1994 yılında Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden almıştır. Yüksek lisans dercesini aynı bölümde 1998 yılında tamamlamıştır. Kablosuz Algılayıcı Ağlar ile Askeri Gözetleme konulu doktora tezini 2008 yılında yine Boğaziçi Ünversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde başarı ile bitirmiştir. 2010 yılında Yardımcı Doçent ve 2014 yılında Doçent ünvanı almıştır. Kariyeri boyunca birçok akademik idari görevde de yer alan İlker Bekmezci’nin çeşitli bilimsel dergilerde birçok yayını bunmaktadır. TÜBİTAK’ın ve diğer bazı devlet kurumlarının birçok akademik araştırma projlerinde yer alan Dr. Bekmezci, Ekim 2018 tarihinden itibaren MEF Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde doçent unvanı ile çalışmalarını sürdürmektedir.

Araştırma Alanları: Kablosuz Ağlar, Kablosuz Algılayıcı Ağlar, IoT.

E-posta: bekmezcii@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 0000

Doktora: Boğaziçi Üniversitesi, Bilgisayar Müh., 2008.
Yüksek Lisans: BBoğaziçi Üniversitesi, Bilgisayar Müh., 1998.
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Bilgisayar Müh., 1994.

Şuayb Ş. Arslan
Doç. Dr. Öğretim Üyesi

Şuayb Ş. Arslan lisans derecesini yüksek onurla 2006 yılında İstanbul Bogaziçi Üniversitesinden aldı. Daha sonra, yüksek lisans derecelerini Amerika Birleşik Devletlerindeki (ABD) Kaliforniya Üniversitesi, San Diego (UCSD) da 2009 ve 2012 yıllarında tamamladı. Ayrıca 2009 yılı yazında,  Boston’da bulunan MERL araştırma enstitüsünde “veri bölütlendirme ve takip” üzerine çalışmalarda bulundu. 2011 ve 2015 yılları arasında, ABD’deki Quantum Corporation ARGE bölümünde, teyp ve disk sistemleri için sinyal işleme merkezli çalışmalar yürüttü.  Bu esnada IBM, Zurich ve HP, Bristol takımları ile gelecek nesil yüksek kapasiteli teyp format ve sistemleri üzerine çalışma fırsatı buldu.  2015-2016 akademik döneminin farklı zamanlarında, kısa süreli  davetli akademisyen rolüyle Fransadaki  Nantes üniversitesinde bulunan Polytech IRCCyN Araştırma enstitüsünde çalışma fırsatı buldu.  Kendisinin şu anda ilgilendiği araştırma alanları  veri depolama ve iletişimi için sinyal işleme ve kodlama teknikleri, yazılım tabanlı bulut depolama sistem tasarımları ve dağıtık parallel mimariler olarak sayılabilir.  Yüksek lisans araştırma konuları daha çok veri depolama ve iletişimi için kodlama, kablosuz iletişim teknikleri  ve randımanlı imge ve video kaynak kodlaması ve aktarımı olarak sayılabilir. Şuayb Ş. Arslan uluslararası araştırma kuruluşları olan IEEE ve Sigma Xi’ye üyedir.

Kişisel Websitesi
Araştırma Alanları: Sayısal iletişim be data depolama sistemleri için sinyal işleme ve kanal kodlama teknikleri. Dağıtık paralel mimariler. Kablosuz iletişim ve verimli imge ve video kaynak kodlaması ve iletimi. 
E-posta: suayb.arslan@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3735

Doktora: UCSD, Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği, 2012
Yüksek Lisans: UCSD, Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği, 2009
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, 2006.


 

Berk Gökberk
Dr. Öğretim Üyesi 

Dr. Öğr. Üyesi Berk Gökberk lisans (1999), yüksek lisans (2001), ve doktora (2006) derecelerini Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinden aldı. Doktora tezinde 3-boyutlu yüz tanıma sistemleri ve sınıflandırıcı tümleştirme üzerine yaptığı çalışmalarla Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Doktora Tez Ödülüne layık görüldü. Biyometrik sistemler, güvenlik, kişisel gizlilik, 2 ve 3-boyutlu bilgisayarla görme, imge ve video işleme, 3-boyutlu nesne analizi, örüntü tanıma, yapay öğrenme ve insan-bilgisayar etkileşimi alanlarında doktora sonrası çalışmalarına Hollanda’da Philips Research Eindhoven (2006-2008) ve University of Twente’de (2008-2014) devam eden Berk Gökberk, 2014 yılından beri MEF Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde yarı zamanlı öğretim üyesi olarak lisansüstü seviyesinde Biyometrik Sistemler ve 3-Boyutlu Bilgisayarla Görme dersleri vermektedir. 

Araştırma Alanları: Yapay zeka, Biyometri, Yuz Tanima, Yapay Ogrenme, Insan-Bilgisayar Etkilesimi
E-posta: berk.gokberk@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 00 00
Website http://www.vanderberk.org
   
Doktora: Boğaziçi Üniversitesi, Bilgisayar Müh., 2007
Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Bilgisayar Müh., 2001.
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Bilgisayar Müh., 1999.

 

Şeniz Demir
Dr. Öğretim Üyesi 
Şeniz Demir, lisans derecesini 2000 yılında Marmara Üniversitesi ve yüksek lisans derecesini 2003 yılında Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden aldı. Doktora derecesini ise 2010 yılında Delaware Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü'nde tamamladı. Doktora tezinde doğal dil üretimi ve görme engelli bireyler için dil tabanlı destek teknolojileri üzerine çalışmalar yürüttü. Doktora çalışmaları ile CIS Frank A. Pehrson Lisansüstü Öğrenci Başarı Ödülüne ve Delaware Üniversitesi Tez Bursuna layık görüldü. 2011-2017 yılları arasında TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi’nde uzman ve başuzman araştırmacı olarak görev yaptı. Bu süreçte Türkçe doğal dil işleme ve metin analizi üzerine çalışmalarda bulundu. Dr. Demir, Eylül 2017 tarihinden itibaren MEF Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde yardımcı doçent olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Araştırma Alanları: Doğal Dil Üretimi/İşleme, Erişilebilirlik Sistemleri, Destekleyici Teknolojiler, Diyalog Sistemleri, Yapay Zeka, Derin Öğrenme
E-posta: seniz.demir@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 0000
Kişisel Websitesi

Doktora: Delaware Üniversitesi, Bilgisayar Bilimleri, 2010
Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği, 2003
Lisans: Marmara Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği, 2000


 

Tuna Çakar
Dr. Öğretim Üyesi 

Tuna Çakar, lisans derecesini 2004’de Sabancı Üniversitesi Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik Programı’nda tamamladı. Lisans bitirme tezini pertürbasyon tekniği kullanarak proteinlerin 3-boyutlu modellenmesi üzerine yaptı. 2009 yılında Boğaziçi Üniversitesi Bilişsel Bilimler Programı’nda yüksek lisans derecesini tamamladı. Yüksek lisans tezini deri iletkenliği ve nabız ölçüm yöntemlerini kullanarak duygulanım süreçlerini anlamak üzerine yaptı. Doktora derecesini ODTÜ Enformatik Enstitüsü Bilişsel Bilimler Bölümü’nde tamamlamıştır. Doktora tezinde insanlardaki aynılık değer yargılarıyla ilgili karar verme süreçlerinin matematiksel, nörofizyolojik ve biometrik ölçüm yöntemlerine dayanan modellerle anlaşılması üzerine yaptı. Dr. Tuna Çakar hali hazırda uygulamalı nörobilim alanında sektöre yönelik ve akademik projelerde aktif olarak çalışmaktadır. Şubat 2016'dan beri MEF Üniversitesi bünyesinde çalışmaktadır.​

Araştırma Alanları: Veri analizi, Makine Öğrenme, Algoritma geliştirme, Karar-verme süreçleri, Yapay Zeka, Derin Öğrenme, Uygulamalı Nörobilim

E-posta: cakart@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 00 00

Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilişsel Bilimler, 2015
Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Bilişsel Bilimler, 2009
Lisans: Sabancı Üniversitesi, Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik, 2004


Araştırma Görevlileri
 

Mustafa Can Büken
Araştırma Görevlisi

Mustafa Can Büken, lisans eğitimini 2012 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri bölümünde tamamladı. Lisans eğitiminde uçak kontrolleri üzerine çalışan Mustafa Can Büken, 2012 yılından itibaren Boğaziçi Üniversitesi, Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünde yüksek lisans eğitimini sürdürmektedir. Kısa bir süre risk analizi alanında çalışmalar yürüttükten sonra, yazılım başarı kriterlerine yöneldi. Bu süreç içerisinde D-Smart ve Digiturk yazılım geliştirme ve Ar-Ge departmanlarında kısa süreli çalışmalar yürüttü. 2012-2013 yıllarında Kemerburgaz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde araştırma görevliliği yaptı. 2014 yılından beri MEF Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde araştırma görevliliği yapmaktadır.
 

Araştırma Alanları: Yazılım Geliştirme Teknikleri, Yazılım Başarı Kriterleri, Bilişim Hukuku.
E-posta: mustafacan.buken@mef.edu.tr
Tel: +90 (212) 395 36 13
   
Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü
Lisans: İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü, 2012

Berfu Büyüköz
Araştırma Görevlisi

Berfu Büyüköz, lisans eğitimini 2016 yılında Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı. Lisans bitirme tezinde, Biyoinformatik alanındaki makalelerin kural bazlı sistemler yardımıyla incelenmesi, ontoloji ve normalizasyon konuları üzerinde çalıştı. Bu çalışması, 2016 yılında düzenlenen ACL BioNLP Workshop'ta aynı kategorideki en yüksek dereceyi elde etti. 2017 yılından beri Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisans eğitimini sürdürmektedir. Kısa bir süre Biyoinformatik alanında çalışmaya devam etti, daha sonra Makine Öğrenmesi yoluyla Doğal Dil İşleme ve Metin Analizi alanına yöneldi. Bu süreç içerisinde Kuika Yazılım'da yazılım mühendisi olarak, ve kısa bir süre Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nde bir araştırma projesinde çalıştı. 2018 yılından beri MEF Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.

Araştırma Alanları: Doğal Dil İşleme,Yapay Zeka, Makine Öğrenmesi
E-posta: buyukozb@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 36 13
   
Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Müh. Bölümü
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Müh. Bölümü, 2016.
  

 
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız, sildiğimiz ve engellediğimiz ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikası sayfasını okuyunuz.
x