Bilgisayar Mühendisliği

Tam Zamanlı Öğretim Üyeleri

Tam Zamanlı Öğretim Üyeleri

 

Şuayb Ş. Arslan
Doçent
Şuayb Ş. Arslan lisans derecesini yüksek onurla 2006 yılında İstanbul Bogaziçi Üniversitesinden aldı. Daha sonra, yüksek lisans derecelerini Amerika Birleşik Devletlerindeki (ABD) Kaliforniya Üniversitesi, San Diego (UCSD) da 2009 ve 2012 yıllarında tamamladı. Ayrıca 2009 yılı yazında,  Boston’da bulunan MERL araştırma enstitüsünde “veri bölütlendirme ve takip” üzerine çalışmalarda bulundu. 2011 ve 2015 yılları arasında, ABD’deki Quantum Corporation ARGE bölümünde, teyp ve disk sistemleri için sinyal işleme merkezli çalışmalar yürüttü.  Bu esnada IBM, Zurich ve HP, Bristol takımları ile gelecek nesil yüksek kapasiteli teyp format ve sistemleri üzerine çalışma fırsatı buldu.  2015-2016 akademik döneminin farklı zamanlarında, kısa süreli  davetli akademisyen rolüyle Fransadaki  Nantes üniversitesinde bulunan Polytech IRCCyN Araştırma enstitüsünde çalışma fırsatı buldu.  Kendisinin şu anda ilgilendiği araştırma alanları  veri depolama ve iletişimi için sinyal işleme ve kodlama teknikleri, yazılım tabanlı bulut depolama sistem tasarımları ve dağıtık parallel mimariler olarak sayılabilir.  Yüksek lisans araştırma konuları daha çok veri depolama ve iletişimi için kodlama, kablosuz iletişim teknikleri  ve randımanlı imge ve video kaynak kodlaması ve aktarımı olarak sayılabilir. Şuayb Ş. Arslan uluslar arası araştırma kuruluşları olan IEEE ve Sigma Xi’ye üyedir.

Kişisel Websitesi
Araştırma Alanları: Sayısal iletişim be data depolama sistemleri için sinyal işleme ve kanal kodlama teknikleri. Dağıtık paralel mimariler. Kablosuz iletişim ve verimli imge ve video kaynak kodlaması ve iletimi. 
E-posta: suayb.arslan@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3735

Doktora: UCSD, Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği, 2012
Yüksek Lisans: UCSD, Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği, 2009
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, 2006.

 


 

Tuna Çakar
Yardımcı Doçent

Tuna Çakar, lisans derecesini 2004’de Sabancı Üniversitesi Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik Programı’nda tamamladı. Lisans bitirme tezini pertürbasyon tekniği kullanarak proteinlerin 3-boyutlu modellenmesi üzerine yaptı. 2009 yılında Boğaziçi Üniversitesi Bilişsel Bilimler Programı’nda yüksek lisans derecesini tamamladı. Yüksek lisans tezini deri iletkenliği ve nabız ölçüm yöntemlerini kullanarak duygulanım süreçlerini anlamak üzerine yaptı. Doktora derecesini ODTÜ Enformatik Enstitüsü Bilişsel Bilimler Bölümü’nde tamamlamıştır. Doktora tezinde insanlardaki aynılık değer yargılarıyla ilgili karar verme süreçlerinin matematiksel, nörofizyolojik ve biometrik ölçüm yöntemlerine dayanan modellerle anlaşılması üzerine yaptı. Dr. Tuna Çakar hali hazırda uygulamalı nörobilim alanında sektöre yönelik ve akademik projelerde aktif olarak çalışmaktadır. Şubat 2016'dan beri MEF Üniversitesi bünyesinde çalışmaktadır.​

Araştırma Alanları: Veri analizi, Makine Öğrenme, Algoritma geliştirme, Karar-verme süreçleri, Yapay Zeka, Derin Öğrenme, Uygulamalı Nörobilim

E-posta: cakart@mef.edu.tr
Tel: +90 216 395 00 00

Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilişsel Bilimler, 2015
Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Bilişsel Bilimler, 2009
Lisans: Sabancı Üniversitesi, Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik, 2004

 


 

Berk Gökberk
Yardımcı Doçent

Yrd. Doç. Dr. Berk Gökberk lisans (1999), yüksek lisans (2001), ve doktora (2006) derecelerini Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinden aldı. Doktora tezinde 3-boyutlu yüz tanıma sistemleri ve sınıflandırıcı tümleştirme üzerine yaptığı çalışmalarla Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Doktora Tez Ödülüne layık görüldü. Biyometrik sistemler, güvenlik, kişisel gizlilik, 2 ve 3-boyutlu bilgisayarla görme, imge ve video işleme, 3-boyutlu nesne analizi, örüntü tanıma, yapay öğrenme ve insan-bilgisayar etkileşimi alanlarında doktora sonrası çalışmalarına Hollanda’da Philips Research Eindhoven (2006-2008) ve University of Twente’de (2008-2014) devam eden Berk Gökberk, 2014 yılından beri MEF Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde yarı zamanlı öğretim üyesi olarak lisansüstü seviyesinde Biyometrik Sistemler ve 3-Boyutlu Bilgisayarla Görme dersleri vermektedir. 

Araştırma Alanları: Yapay zeka, Biyometri, Yuz Tanima, Yapay Ogrenme, Insan-Bilgisayar Etkilesimi
E-posta: berk.gokberk@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 00 00
Website http://www.vanderberk.org
   
Doktora: Boğaziçi Üniversitesi, Bilgisayar Müh., 2007
Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Bilgisayar Müh., 2001.
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Bilgisayar Müh., 1999.

 

 

Muhittin Gökmen
Profesör (Bölüm Başkanı)

Muhittin Gökmen, 1982 yılında İ.T.Ü Elektrik Elektronik Fakültesi, Elektronik ve Haberleşme Bölümü’nden mezun oldu. 1984'de M.E.B. yurtdışı doktora bursundan yararlanarak A.B.D.'ye gitti. University of Pittsburgh'tan 1985'de master derecesi, 1990'da Bilgisayarla Görü (Computer Vision) alanında doktora derecesi aldı. 1995’de aynı üniversitede doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı. 1992'de İ.T.Ü. Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalında, Yardımcı Doçent olarak göreve başlamış ve 1993'de Doçent, 1999'da Profesör ünvanlarını almıştır. 2001-2004 yılları arasında  İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi Dekanı, sonrasında Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı olarak idari görevlerde bulunmuştur.  Görüntü İşleme ve bilgisayarla görü konularında ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlar yapmış, konferanslar düzenlemiş ve bilimsel dergilerde hakemlik yapmıştır. İ.T.Ü'de Bilgisayarla Görü ve Görüntü İşleme Laboratuvarı'nı, İ.T.Ü Yazılım Geliştirme  Merkezi'ni ve İ.T.Ü. Çoğulortam (Multimedia) Merkezi'ni kurmuş ve yönetmiştir.  2004 yılında İTÜ Arıteknokent’te öğretim üyeleri tarafından kurulan ilk şirket olan Divit şirketini kurmuş, 2012 yılında TTGV tarafından verilen Üniversite Sanayi işbirliğinde en başarılı tez ödülü, 2016’da Arıtekonekent tarafından verilen Beetech Fikri ve Sinai Haklar birincilik ödülünü almıştır.  2014 yılında MEF Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerinin kuruluş çalışmalarında yer alan Muhittin Gökmen, 2015 yılından itibaren MEF Üniversitesinde, Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü olarak görev yapmaktadır. 
 

Araştırma Alanları: Bilgisayarla Görü, Görüntü İşleme,  Örüntü Tanıma, Çoğul-ortam, Trafik Video Analizi, Yüz Tanıma
E-posta: muhittin.gokmen@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 00 00
Website http://www.muhittingokmen.com/
   
Doktora: Pittsburgh Üniversitesi, Elektrik Müh.,1990.
Yüksek Lisans: Pittsburgh Üniversitesi, Elektrik Müh., 1986. İTÜ, Elektronik ve Haberleşme Müh. Böl, 1984.
Lisans: İTÜ, Elektronik ve Haberleşme Müh. Böl, 1982.

 

 

 
  Araştırma Görevlileri
 

Mustafa Can Büken
Araştırma Görevlisi

Mustafa Can Büken, lisans eğitimini 2012 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri bölümünde tamamladı. Lisans eğitiminde uçak kontrolleri üzerine çalışan Mustafa Can Büken, 2012 yılından itibaren Boğaziçi Üniversitesi, Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünde yüksek lisans eğitimini sürdürmektedir. Kısa bir süre risk analizi alanında çalışmalar yürüttükten sonra, yazılım başarı kriterlerine yöneldi. Bu süreç içerisinde D-Smart ve Digiturk yazılım geliştirme ve Ar-Ge departmanlarında kısa süreli çalışmalar yürüttü. 2012-2013 yıllarında Kemerburgaz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde araştırma görevliliği yaptı. 2014 yılından beri MEF Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde araştırma görevliliği yapmaktadır.
 

Araştırma Alanları: Yazılım Geliştirme Teknikleri, Yazılım Başarı Kriterleri, Bilişim Hukuku.
E-posta: mustafacan.buken@mef.edu.tr
Tel: +90 (212) 395 36 13
   
Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü
Lisans: İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü, 2012
 
 
 

Şafak Topçu
Araştırma Görevlisi

Şafak Topçu, 2015 yıllında İ.T.Ü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Lisans eğitimi süresince çeşitli girişimcilik projelerinde yazılım geliştirici olarak çalıştı. 2015 yılında başladığı İ.T.Ü Bilgisayar Mühendisliği yüksek lisans programına halen devam etmektedir. 2016 yılında TÜBİTAK TEYDEB'in desteği ile dağıtık sistemler, gerçek zamanlı altyapılar üzerine Ar-Ge çalışmaları yapan Ekke şirketini kurdu. Büyük ilgi duyduğu bilgisayar oyunları hakkında hem akademik hem de profesyönel çalışmalarına devam etmektedir.
 

Araştırma Alanları: Prosedürel İçerik Üretimi, Oyun Tasarımı, Evrimsel Algoritmalar
E-posta: topcus@mef.edu.tr
Tel: +90 (212) 395 36 13
   
Yüksek Lisans: İTÜ, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Lisans: İTÜ, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, 2015

 

Sosyal Medya