Bilgisayar Mühendisliği

Öğrenci Kazanımları

Öğrenci Kazanımları

MEF Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri, mezun olduklarında aşağıdaki konularda yeterli düzeye ulaşmış olacaklardır.
 
Mühendislik fakültesi genelindeki kazanımlar  
Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi  
Deney tasarlama ve yürütme becerisinin yanısıra veri değerlendirme ve yorumlama becerisi  
Bir sistemi, bileşeni veya prosesi; belirli gereksinimleri gerçekçi kısıtlar (ekonomik, çevresel, toplumsal, politik, etik, sağlık ve güvenlik, üretilebilirlik ve sürdürülebilirlik) çerçevesinde karşılayacak şekilde tasarlama becerisi  
Çok disiplinli takımlarda çalışma becerisi  
Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi  
Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı  
Etkin bir biçimde iletişim kurma becerisi  
Mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal bağlamda etkisini kavrayabilmek için gerekli olan geniş kapsamlı eğitime sahip olma  
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olma ve bu özelliği sürdürme becerisi  
Çağımızın konuları hakkında bilgi sahibi olma  
Mühendislik uygulamaları için gerekli teknikleri, becerileri ve modern mühendislik araçlarını kullanma becerisi  
 
Bilgisayar Mühendisliğine özel kazanımlar  
Bilgisayar mühendisliğinde, analiz, tasarım ve uygulamayı kapsayacak şekilde 17 zorunlu ders ve 11 seçmeli ders ile birlikte bir veya birden fazla alanda uzmanlaşma.  
Donanım ve yazılım içeren karmaşık sistemlerin (elektronik cihazlar, yazılım sistemleri) analiz ve tasarımına olanak sağlayacak matematik, temel bilimler, genel mühendislik ve bilgisayar mühendisliği bilgisi.  
Ayrık matematik, olasılık, istatistik, ileri matematik (diferansiyel denklemler, lineer cebir, komplex değişkenler) bilgisi ve bunların bilgisayar mühendisliğinde uygulanması.  

 
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız, sildiğimiz ve engellediğimiz ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikası sayfasını okuyunuz.
x